ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่คนเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ล่ะคนจะสอบกัน

....หลังจากขึ้นเชียงใหม่รู้สึกว่าตัวเองจะใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยจนลืมเรื่องพวกนี้ไปเลย จนไปเจอกระทู้ท่านรูนในบอร์ดเนกิมะเข้าเลยนึกออกว่า มันมีสอบแบบนี้ด้วย...... = =

Q&A~


ถ้าจะถามว่าปีนี้จะสอบระดับอะไร?
-ระดับ2ไง 3ผ่านแล้ว

แล้วระดับความมั่นใจว่าจะสอบผ่านล่ะ
-...0%

แล้วเอ็งจะสอบไปทำไม
-นั่นดิ......

เอาเถอะ อย่าถามเล้ยยยยย~~สอบเพื่อดูแนวข้อสอบก็ได้ฟะ =A= (แต่ว่าเงิน600บาทมัน.....auauau)
สำหรับรายละเอียดของการสอบปีนี้...^^"

การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปี 2007
(The 2007 Japanese-Language Proficiency Test)กรุงเทพฯ และ เขตปริมณฑล
กำหนดเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2550 (หยุดวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม)

วันจันทร์ เสาร์ เวลา 8.00 - 20.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ยื่นใบสมัคร
วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2550

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.00 17.00 น.

สถานที่จำหน่ายและยื่นใบสมัคร
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถ. คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
โทร. 02-234-6951

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
2. ติดรูปถ่ายที่สองแผ่นหลัง
3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน

ค่าสมัครสอบ
ระดับ 1 และ ระดับ 2 = 600 บาท
ระดับ 3 และ ระดับ 4 = 400 บาท

วันสอบ
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550


หมายเหตุ
- สมัครสอบที่ใดจะต้องสอบที่ๆสมัครไว้เท่านั้น
- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
- หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

*กรณีทำบัตรสอบหายให้ติดต่อในวันสอบ ก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
- เสียค่าปรับในการออกบัตรแทน 100 บาท
- ให้นำบัตรประชาชนมายื่นประกอบในการออกบัตรแทน
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้นำบัตรนักเรียนหรือใบรับรองจากโรงเรียนที่มีรูปถ่ายติดไว้มาด้วย

หลักเกณฑ์การรับสมัครทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด

ต้องสั่งซื้อใบสมัคร เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
ระบุชื่อ - นามสกุล , ที่อยู่ให้ชัดเจนและสามารถติดต่อได้ ,หมายเลขโทรศัพท์ , ระบุระดับที่จะสมัครสอบ

เงินค่าสมัครสอบ
ระดับ 1 และ ระดับ 2 = 600 บาท
ระดับ 3 และ ระดับ 4 = 400 บาท

โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนามดังต่อไปนี้

นางสาวกัลยา วานิชกิตติกูล (ปณ. รองเมือง)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
1/7 ชั้น 2 อาคารสีบุญเรือง 2 ถ. คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2234-6951 ( ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ )

ผู้สมัครจะได้รับ
2.1 ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น (A, B, C, D) และคู่มือ
2.2 วิธีกรอกใบสมัครและข้อควรระวังเป็นภาษาไทย 1 ชุด
2.3 ตารางสอบ

เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน (เพื่อให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) เป็นภาษาอังกฤษ ดูตัวอย่างทุกขั้นตอน
ให้ส่งเอกสารกลับคืนสถานที่รับสมัครสอบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2550
(ไม่ถือตราประทับวันที่ส่ง จากไปรษณีย์ต้นทาง)

เอกสารที่ต้องส่งกลับคืนสถานที่รับสมัครสอบ
* ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายที่เหมือนกัน 2 ใบ และสำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย *
หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นั่งสอบไปให้หากท่านไม่ได้รับภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับมาที่ที่ท่านสมัครสอบ

กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิในการสอบโดยพิจารณาจาก
เขียนใบสมัครไม่ชัดเจน สกปรก
ไม่มีรูปถ่ายติดมาให้ หรือติดรูปที่ไม่เหมือนกันทั้ง 2 ใบ มาให้
ใบสมัครไม่มีที่อยู่และเบอร์โทรที่ติดต่อได้
เอกสารที่ส่งมาไม่ครบตามที่กำหนด
ใบสมัครมาถึงสถานที่รับสมัครสอบ หลังวันที่ 5 กันยายน 2550
ส่งเงินไม่ครบตามที่กำหนดไว้ (ค่าสมัคร)
อนึ่งหากมีข้อความใดในใบสมัครที่เขียนผิด เราจะส่งใบสมัครกลับคืนไปให้ท่านแก้ไขและท่านต้องส่ง กลับคืนภายในวันเวลาที่กำหนด


* สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *สมัครสอบ Examination for Japanese University for International Students (EJU.)
ครั้งที่ 2/2007

กำหนดขายใบสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม 2550

กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2550
หลักฐานในการสมัคร + ค่าสมัครสอบ 360 บาท + รูปถ่าย 1 3 ใบ


ประโยชน์การสอบ EJU.

- สำหรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น มีความ จำเป็นต้องสอบ EJU. ผลของการสอบ EJU. สามารถนำไปประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นโดยตรง

- ไม่ต้องเดินทางไปสอบถึงประเทศญี่ปุ่น สามารถทำการสอบในประเทศไทยได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ผลการสอบ EJU. สามารถนำไปประกอบการรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) ประเภทนักศึกษาวิจัย สำหรับทุนประเภทนักศึกษาวิจัยในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

สอบถามและซื้อใบสมัครได้ที่ ..

1. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม .
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ถ . อโศก สุขุมวิท 21 ' 02-237-6951 , 02-234-6954 , 02-234-9396-7 Fax. 02-234-37252.

2. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
ตึกเสริมมิตร ชั้น 10 ' 02-661-7057 Fax. 02-661-7058

Credit: Pantip


เอ...ปกติแล้วคนอยู่เชียงใหม่เค้าเอาใบสมัคร+ยื่นใบสมัครกันยังไงหว่า เท่าที่อ่านดูก็ยุ่งยากด้วยสิ......
ช่างมัน เดี๋ยววันที่30-2 ก็จะกลับบ้านแล้ว ถือโอกาสไปซื้อด้วยเลยดีกว่า - -+
ป.ล. อ้อ Sai Moe 2007เริ่มแล้วนะครับ (มิองสู้ตาย~!!)
ป.ล.2 ทางฝั่งSuikoFriend ที่แข่งขันตัวละครหญิงก็กำลังจะจบด้วยเช่นเดียวกัน ตอนนี้ถึงรอบสุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวถ้าแข่งจบยังไงจะเอารายละเอียดมาลงให้ครับ^^"


Comment

Comment:

Tweet

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my term papers writing Research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#6 By Term Papers Writing (119.157.154.176) on 2010-09-30 18:38

อืม ปีนี้สอบระดับ 2 ค่ะ
จะได้รู้แนวข้อสอบ

แต่เงิน 600 บาท
กะเวลาไปที่ มธ. ศูนย์รังสิตเนี่ยมัน......

#5 By sora no hime★空のひめ on 2007-09-19 15:19

อ้าวเบียร์จะสอบกรุเทพเหรอ นึกว่าจะสอบเชียงใหม่ซะอีก แต่สอบกรุงเทพแหละดีแล้ว ถ้าสอบเชียงใหม่จะตายตอนสอบฟังเอา เพราะเดี๋ยวก็มีเสียงหมาเห่า เดี๋ยวก็เครื่องบินบินผ่าน ฟังไม่รู้เรื่องเลย

#4 By Silent ๏ Wanderer on 2007-07-25 23:07

เกือบลืมไปเลยนะเนี่ย =w=' (ใช้ชีวิตอย่างเฉื่อยแฉะนับแต่เข้ามหาลัยมา...)
....ระดับสอง 600...จะไปลองดูดีมั้ยเนี่ย = =;;;...

#3 By IgNiTeD on 2007-07-22 17:51

อืม...400บาท...
/me มองตังค์ในกระเป๋า
/me โดดกัดพี่ซิกทักทาย

#2 By サトル [[ I'm satoru. ]] on 2007-07-22 16:31

งั่มๆ ปีนี้สอบระดับ 3 งับ

55 คันจิไม่ได้ท่องรุย - -*